Ordresedlen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: Bureauordrenummer, annoncørens navn, indrykningstidspunkter, bureaunummer, faktureringsbeløb (eksklusiv moms) og den aftalte ydelse. Annoncematerialet skal leveres som specificeret på ordresedlen, senest tre hverdage før første annoncering. Annoncematerialet skal opfylde de i bilaget til forretningsbestemmelserne angivne tekniske specifikationer. Er materialet ikke i overensstemmelse med disse krav, påhviler det annoncøren at få tilrettet materialet. bold.dk indrykker annoncen som angivet af annoncøren på ordresedlen. bold.dk er uden ansvar for fejl i annoncer, der er i overensstemmelse med ordresedlen.  

Alle bookinger bestilles senest tre arbejdsdage før planlagt kampagnestart. Al materiale sendes til adops@jppol.dk senest tre arbejdsdage før planlagt kampagnestart. Husk at vedhæfte URL-link. Det skal fremgå tydeligt af emnefeltet, hvor og hvornår bannerne skal køre, samt for hvilken kunde.

Læs mere om vores overordnede specifikationer her